QRCode

品質

quality

保健物理辭典

名詞解釋:  狹義:指表達產品外觀、尺寸、強度、純度、壽命等有形的特性。   廣義:除上述狹義的特性外,還包括不良率、包裝、售後服務、交貨信用等。   總而言之,是指產品在某一預期的期間內,能完成其應有功能的能力。

品質

quality

quality 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
礦冶工程名詞
quality 品質
學術名詞
礦物學名詞
quality 質;品質
學術名詞
氣象學名詞
quality 品質
學術名詞
食品科技
quality 品質,性質
學術名詞
通訊工程
quality 品質
學術名詞
經濟學
Quality 品質
學術名詞
紡織科技
quality 品質
學術名詞
化學名詞-化學術語
quality 質;品質
學術名詞
航空太空名詞
quality 品質;乾度(熱)
學術名詞
市場學
Quality 品質
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
quality 品質
學術名詞
管理學名詞
quality 品質
學術名詞
醫學名詞
quality 品質
學術名詞
電力工程
quality 質量,品質,性質
學術名詞
管理學名詞-會計學
quality 品質
學術名詞
力學名詞
quality 乾度;品質
學術名詞
土木工程名詞
quality 品質
學術名詞
音樂名詞
quality 音質;音色
學術名詞
物理學名詞
quality 性質;音品;音色
學術名詞
法律學名詞-財經法
Quality 品質
學術名詞
醫學名詞-醫事檢驗名詞
quality 品質
學術名詞
設計學
quality 品質
學術名詞
藥學
quality 品質
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
quality 音質,品質
學術名詞
電子計算機名詞
quality 品質
學術名詞
電子工程
quality 品質
學術名詞
電機工程
quality 品質
學術名詞
機械工程
quality 性質;品質;乾度
品質 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
礦冶工程名詞
品質 quality
學術名詞
氣象學名詞
品質 quality
學術名詞
通訊工程
品質 quality
學術名詞
經濟學
品質 Quality
學術名詞
紡織科技
品質 quality
學術名詞
市場學
品質 Quality
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
品質 quality
學術名詞
管理學名詞
品質 quality
學術名詞
醫學名詞
品質 quality
學術名詞
管理學名詞-會計學
品質 quality
學術名詞
土木工程名詞
品質 quality
學術名詞
法律學名詞-財經法
品質 Quality
學術名詞
醫學名詞-醫事檢驗名詞
品質 quality
學術名詞
設計學
品質 quality
學術名詞
藥學
品質 quality
學術名詞
電子計算機名詞
品質 quality
學術名詞
電子工程
品質 quality
學術名詞
電機工程
品質 quality

引用網址: