QRCode

鹽接受器

salt catcher

salt catcher 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
salt catcher 鹽接受器
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
salt catcher 鹽接受器
學術名詞
化學工程名詞
salt catcher 鹽接受器
鹽接受器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
鹽接受器 salt catcher
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
鹽接受器 salt catch
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
鹽接受器 salt catcher
學術名詞
化學工程名詞
鹽接受器 salt catcher

引用網址: