QRCode

耐電弧性

arc resistance

arc resistance 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
材料科學名詞
arc resistance 電弧阻抗
學術名詞
電機工程
arc resistance 耐弧性;電弧電阻
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
arc resistance 耐弧性;電弧電阻
學術名詞
化學工程名詞
arc resistance 耐電弧性
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
arc resistance 耐電弧性
學術名詞
電力工程
arc resistance 耐弧性,電弧電阻
耐電弧性 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
機械工程
耐電弧性 are resistance
學術名詞
化學工程名詞
耐電弧性 arc resistance
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
耐電弧性 arc resistance

引用網址: