QRCode

單孔目

monotreme

monotreme 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
動物學名詞
monotreme 單孔類動物
學術名詞
心理學名詞
monotreme 單孔目
學術名詞
兩岸對照名詞-動物
monotreme 單孔類動物
學術名詞
生命科學名詞-兩岸中小學教科書名詞
monotreme 單孔類
學術名詞
生命科學名詞
monotreme 單孔類
學術名詞
高中以下生命科學名詞
monotreme 單孔類
單孔目 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地質學名詞
單孔目 Monotremata
學術名詞
動物學名詞
單孔目 MNOTREMATA
學術名詞
心理學名詞
單孔目 monotreme
學術名詞
兩岸對照名詞-動物
單孔目 Monotremata

引用網址: