QRCode

調整;適應

adjustment

adjustment 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
adjustment 校正;調整
學術名詞
氣象學名詞
adjustment 校正;調整
學術名詞
畜牧學
adjustment 校正
學術名詞
海事
adjustment 調整;校正
學術名詞
會計學
adjustment 調整
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
adjustment 調整;校準;校正
學術名詞
醫學名詞
adjustment 調整
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
adjustment 調整
學術名詞
地球科學名詞-大氣
adjustment 校正;調整
學術名詞
醫學名詞
adjustment 調整
學術名詞
測量學
adjustment 平差;校正;改正
學術名詞
教育學
adjustment 順應;調整
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
adjustment 調整
學術名詞
地球科學名詞-天文
adjustment 校正;調整
學術名詞
心理學名詞
adjustment 調整;適應
學術名詞
管理學名詞-會計學
adjustment 調整
學術名詞
社會學名詞
adjustment 調適
學術名詞
計量學名詞
adjustment 調整;調節;平差
學術名詞
化學工程名詞
adjustment 調整
學術名詞
社會工作與福利名詞
Adjustment 適應
學術名詞
土木工程名詞
adjustment 平差;調整
學術名詞
心理學名詞-兩岸心理學名詞
adjustment 調整;適應
學術名詞
物理學名詞-聲學
adjustment 調整
學術名詞
電力工程
adjustment 調整
學術名詞
法律學名詞-財經法
Adjustment 理算
學術名詞
土木工程名詞
adjustment 平差;調整;校正
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
adjustment 試射,射彈修正,調整,補給品整理
學術名詞
造船工程名詞
adjustment 調整;校準;校正
學術名詞
機械工程
adjustment 調整;校準;校正
學術名詞
電子工程
Adjustment 調整
學術名詞
電機工程
adjustment 調整
學術名詞
電子計算機名詞
adjustment 調整
調整;適應 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
心理學名詞
調整;適應 adjustment
學術名詞
心理學名詞-兩岸心理學名詞
調整;適應 adjustment

引用網址: