QRCode

消失潮

vanishing tide

測繪學辭典

名詞解釋:

當高低潮與低高潮水位接近時海平面約有數小時近似靜止之狀態。此潮象屬週日潮類。

消失潮

vanishing tide

vanishing tide 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
測量學
vanishing tide 消失潮
學術名詞
海洋科學名詞-造船工程
vanishing tide 消失潮
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
vanishing tide 消失潮
消失潮 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
測量學
消失潮 vanishing tide
學術名詞
海洋科學名詞-造船工程
消失潮 vanishing tide
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
消失潮 vanishing tide

引用網址: