QRCode

選單列

menu bar

menu bar 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地理學名詞-GIS名詞
menu bar 選單列
學術名詞
電子計算機名詞
menu bar 選項帶
選單列 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地理學名詞-GIS名詞
選單列 menu bar

引用網址: