QRCode

入口

entrance

資訊與通信術語辭典

名詞解釋:指程式開始執行的或由其他程式轉入的位置。

入口

inlet port

inlet port 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生產自動化
inlet port 入口
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
inlet port 進氣口;進入口
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
inlet port 進口,進氣孔
學術名詞
造船工程名詞
inlet port 進入口
學術名詞
電機工程
inlet port 入口
學術名詞
機械工程
inlet port 進氣口;進入口
學術名詞
電子工程
inlet port 進氣埠
入口 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
獸醫學
入口 aditus
學術名詞
食品科技
入口 inlet
學術名詞
生產自動化
入口 inlet port
學術名詞
核能名詞
入口 entrance
學術名詞
生產自動化
入口 supply port
雙語詞彙-公告詞彙
場所標示
入口 Entrance
學術名詞
醫學名詞
入口 access
學術名詞
管理學名詞
入口 Entry
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
入口 inlet
學術名詞
醫學名詞
入口 entrance
學術名詞
醫學名詞
入口 access
學術名詞
醫學名詞
入口 aditus
學術名詞
測量學
入口 inlet
學術名詞
兩岸對照名詞-計算機
入口 entrance
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
入口 entrance
學術名詞
計量學名詞
入口 inlet
學術名詞
計量學名詞
入口 entrance port
學術名詞
化學工程名詞
入口 inlet
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
入口 vestibule
學術名詞
電子計算機名詞
入口 entrance
學術名詞
電機工程
入口 inlet port
學術名詞
電機工程
入口 portal
學術名詞
電機工程
入口 supply port
學術名詞
電子工程
入口 inlet
學術名詞
電子工程
入口 entrance

引用網址: