QRCode

積累因數

buildup factor

buildup factor 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電機工程
buildup factor 增建因數
學術名詞
核能名詞
buildup factor 增建因數
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
buildup factor 增建因數
學術名詞
物理學名詞
buildup factor 積累因數
積累因數 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
物理學名詞
積累因數 buildup factor

引用網址: