QRCode

主振盪器功率放大器

Master Oscillator Power Amplifier {=MOPA}

Master Oscillator Power Amplifier {=MOPA} 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-水下工程
Master Oscillator Power Amplifier {=MOPA} 主振盪器功率放大器
主振盪器功率放大器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-水下工程
主振盪器功率放大器 Master Oscillator Power Amplifier {=MOPA}
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
主振盪器功率放大器 master oscillator power amplifier
學術名詞
電子工程
主振盪器功率放大器 master oscillator power amplifier{=MOPA}

引用網址: