QRCode

大都會帶

megalopolis

中國大陸譯名: 大城市连绵区
megalopolis 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
外國地名譯名
Megalopolis 美加洛波利斯
學術名詞
土木工程名詞
megalopolis 巨型都會
學術名詞
社會學名詞
megalopolis 巨型都會
學術名詞
地理學名詞-兩岸中小學教科書名詞
megalopolis 大都會帶 
學術名詞
地理學名詞-高中(含)以下地理學名詞
megalopolis 大都會帶 
學術名詞
地理學名詞-兩岸地理學名詞
megalopolis 大都會帶
學術名詞
地理學名詞
megalopolis 大都會帶
學術名詞
地理學名詞
megalopolis 大都會帶 
大都會帶 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地理學名詞-兩岸地理學名詞
大都會帶 megalopolis
學術名詞
地理學名詞
大都會帶 megalopolis

引用網址: