QRCode

去游離電位

deionization potential

保健物理辭典

名詞解釋:  使充氣管內的氣體中止游離並停止導電的電位。

去游離電位

extinction potential

extinction potential 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
extinction potential 去游離電位
學術名詞
電力工程
extinction potential 消電離電位,消弧電位,熄滅電位
學術名詞
物理學名詞
extinction potential 熄滅電位
學術名詞
電機工程
extinction potential 熄滅電位;熄滅電勢
去游離電位 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
核能名詞
去游離電位 de-ionization potential
學術名詞
核能名詞
去游離電位 extinction potential
學術名詞
電機工程
去游離電位 de-ionization potential

引用網址: