QRCode

鍋鹽

pan salt

中國大陸譯名: 锅盐
pan salt 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
食品科技
pan salt 鍋鹽
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
pan salt 鍋鹽
學術名詞
化學工程名詞
pan salt 鍋鹽
鍋鹽 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
食品科技
鍋鹽 pan salt
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
鍋鹽 pan salt
學術名詞
化學工程名詞
鍋鹽 pan salt

引用網址: