QRCode

生物轉化作用

biological transformation

biological transformation 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生態學名詞
biological transformation 生物轉化作用
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
biological transformation 生物轉化作用
學術名詞
管理學名詞-會計學
biological transformation 生物轉化
學術名詞
生命科學名詞
biological transformation 生物轉化作用
生物轉化作用 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生態學名詞
生物轉化作用 biological transformation
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
生物轉化作用 biological transformation
學術名詞
生命科學名詞
生物轉化作用 biological transformation

引用網址: