QRCode

大腦

Cerebrum

舞蹈辭典

名詞解釋:解剖學名詞。構成腦的最大部分。由一條大腦縱裂的深溝,將大腦分成左右兩大腦半球。表面由神經細胞所構成稱灰白質,形成大腦皮層。內部由大量的神經纖維所連接稱白質,形成髓質。大腦皮質呈現許多摺疊成溝陷,深淺不一,以增加大腦表面積。人類大腦佔去中樞神經系統的大部分,遠在各種動物之上,並且是高度發展的。大腦皮質是中樞神經的高級中心,經營著各種最高的精神活動。

大腦

cerebrum

cerebrum 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
CEREBRUM 大腦
學術名詞
獸醫學
cerebrum 大腦
學術名詞
畜牧學
cerebrum 大腦
學術名詞
動物學名詞
cerebrum 大腦
學術名詞
食品科技
cerebrum 大腦
學術名詞
魚類
cerebrum 大腦
學術名詞
醫學名詞
cerebrum 大腦
學術名詞
醫學名詞
cerebrum 大腦
學術名詞
心理學名詞
cerebrum 大腦
學術名詞
人體解剖學
Cerebrum 大腦
學術名詞
生命科學名詞-兩岸中小學教科書名詞
cerebrum 大腦
學術名詞
生命科學名詞
cerebrum 大腦
學術名詞
高中以下生命科學名詞
cerebrum 大腦
大腦 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
大腦 CEREBRUM
學術名詞
獸醫學
大腦 cerebrum
學術名詞
畜牧學
大腦 cerebrum
學術名詞
動物學名詞
大腦 cerebrum
學術名詞
食品科技
大腦 cerebrum
學術名詞
魚類
大腦 cerebrum
學術名詞
醫學名詞
大腦 cerebrum
學術名詞
醫學名詞
大腦 cerebrum
學術名詞
心理學名詞
大腦 cerebrum
學術名詞
人體解剖學
大腦 Cerebrum
學術名詞
生命科學名詞-兩岸中小學教科書名詞
大腦 cerebrum
學術名詞
生命科學名詞
大腦 cerebrum
學術名詞
高中以下生命科學名詞
大腦 cerebrum

引用網址: