QRCode

黏著;黏附;依從性

adherence

審譯日期: 102.8.29
adherence 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
adherence 附著
學術名詞
紡織科技
adherence 接著力;接著性
學術名詞
地球科學名詞-地球物理
adherence 黏著性;附著性
學術名詞
醫學名詞
adherence 黏著;黏附;依從性
學術名詞
物理學名詞
adherence 附著
學術名詞
計量學名詞
adherence 黏著;黏附;附著
學術名詞
電力工程
adherence 附著力
學術名詞
電機工程
adherence 附著力
黏著;黏附;依從性 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
醫學名詞
黏著;黏附;依從性 adherence

引用網址: