QRCode

解體;蛻變

disintegration

中國大陸譯名: 瓦解
公告日期: 104.11.09
disintegration 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
食品科技
disintegration 蛻變,破碎,碎解,分裂
學術名詞
化學名詞-化學術語
disintegration 蛻變
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
disintegration 分解;分散
學術名詞
礦冶工程名詞
disintegration 分解 ; 崩解 ; 蛻變
學術名詞
地質學名詞
disintegration 崩解作用
學術名詞
畜牧學
disintegration 蛻變;碎解;分裂
學術名詞
動物學名詞
disintegration 解體;蛻變
學術名詞
林學
Disintegration 崩壞
學術名詞
核能名詞
disintegration 蛻變
學術名詞
氣象學名詞
disintegration 蛻變
學術名詞
醫學名詞
disintegration 分解;分裂
學術名詞
生態學名詞
disintegration 解體;蛻變
學術名詞
地球科學名詞-大氣
disintegration 蛻變
學術名詞
地球科學名詞-地質
disintegration 崩解[作用]
學術名詞
地球科學名詞-海洋
disintegration 蛻變;分裂 ;崩解
學術名詞
醫學名詞
disintegration 分解;分裂
學術名詞
海洋地質學
disintegration 崩解作用
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
disintegration 解體;蛻變
學術名詞
新聞傳播學名詞
disintegration 解體
學術名詞
電力工程
disintegration 衰變,蛻變,分裂,裂變,變質
學術名詞
力學名詞
disintegration 蛻變;分裂
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
disintegration 蛻變;裂變;分裂 ;崩解;剝蝕
學術名詞
物理學名詞
disintegration 蛻變
學術名詞
計量學名詞
disintegration 蛻變;分散
學術名詞
海洋科學名詞
disintegration 蛻變;分裂 ;崩解
學術名詞
土木工程名詞
disintegration 崩解;破碎
學術名詞
地理學名詞-兩岸中小學教科書名詞
disintegration 崩解
學術名詞
地理學名詞-高中(含)以下地理學名詞
disintegration 崩解
學術名詞
地理學名詞-兩岸地理學名詞
disintegration 崩解[作用]
學術名詞
土木工程名詞
disintegration 衰變;蛻變;崩解;剝蝕:破碎
學術名詞
藥學
disintegration 崩散(度)
學術名詞
地理學名詞
disintegration 崩解[作用]
學術名詞
材料科學名詞
disintegration 崩解
學術名詞
機械工程
disintegration 粉碎;蛻變
學術名詞
電機工程
disintegration 衰變;蛻變;分裂;裂變;變質
學術名詞
電子工程
disintegration 解體
解體;蛻變 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
動物學名詞
解體;蛻變 disintegration
學術名詞
生態學名詞
解體;蛻變 disintegration
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
解體;蛻變 disintegration

引用網址: