QRCode

太平洋高壓

Pacific High

Pacific High 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
Pacific high 太平洋高壓
學術名詞
航空太空名詞
Pacific high 太平洋高壓
學術名詞
氣象學名詞
Pacific high 太平洋高壓
學術名詞
地球科學名詞
Pacific High 太平洋高壓
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
Pacific high 太平洋高壓
學術名詞
機械工程
Pacific high 太平洋高壓
太平洋高壓 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
太平洋高壓 Pacific high
學術名詞
航空太空名詞
太平洋高壓 Pacific high
學術名詞
氣象學名詞
太平洋高壓 Pacific high
學術名詞
地球科學名詞
太平洋高壓 Pacific High
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
太平洋高壓 Pacific high
學術名詞
機械工程
太平洋高壓 Pacific high

引用網址: