QRCode

昧(=106);百萬

mega

mega 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
mega 百萬
學術名詞
天文學名詞
mega 昧(=106);百萬
學術名詞
測量學
mega 百萬
學術名詞
外國地名譯名
Mega 美加
學術名詞
電力工程
mega 百萬
學術名詞
物理學名詞
mega 百萬
學術名詞
造船工程名詞
mega 百萬;昧
學術名詞
電子計算機名詞
mega 百萬
學術名詞
電機工程
mega 百萬
昧(=106);百萬 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
天文學名詞
昧(=106);百萬 mega

引用網址: