QRCode

迴流

return flow

return flow 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
return flow 回流
學術名詞
航空太空名詞
return flow 逆流
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
return flow 迴流
學術名詞
機械工程
return flow 逆流
迴流 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地質學名詞
迴流 rotational flow
學術名詞
氣象學名詞
迴流 recurrent flow
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
迴流 return flow
學術名詞
土木工程名詞
迴流 recirculation
學術名詞
藥學
迴流 reflux
學術名詞
材料科學名詞
迴流 backstreaming

引用網址: