QRCode

網格

Grid Cell

環境科學大辭典

名詞解釋:  網格是地理資訊系統,將地表劃分為大小相同的基本單元(通常為方格)。並將這種單元視為均值區,記錄其屬性。網格式資料實為一種系統化抽樣結果,一般連續變化之環境現象較適合用此方式陳述,例如地形、氣壓及溫度等。

網格

mesh

mesh 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
肥料學
Mesh 篩孔
學術名詞
生物學名詞-植物
mesh 網孔
學術名詞
海事
mesh 網目
學術名詞
地質學名詞
mesh 篩孔
學術名詞
鑄造學
mesh 篩孔;網眼;網目
學術名詞
礦冶工程名詞
mesh 篩目 ; 網目 ; 目 ; 篩孔
學術名詞
紡織科技
mesh 網狀織物;網眼,篩目;喫合;布眼
學術名詞
食品科技
mesh 篩孔,[篩孔]目數
學術名詞
化學名詞-化學術語
mesh 篩目
學術名詞
航空太空名詞
mesh 網格
學術名詞
電力學名詞-兩岸電力學名詞
mesh 網目
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
mesh 網目
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
mesh 篩目;篩孔;網目
學術名詞
海洋地質學
mesh 網格,篩孔
學術名詞
測量學
mesh 網孔
學術名詞
力學名詞
mesh 網格
學術名詞
數學名詞
mesh 網格;長距
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
mesh 篩目
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
mesh 網格
學術名詞
地球科學名詞
mesh 網目;篩孔
學術名詞
電力工程
mesh 網狀
學術名詞
數學名詞-兩岸數學名詞
mesh 網格;長距
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
mesh 網格;篩孔
學術名詞
海洋科學名詞
mesh 網格;篩孔
學術名詞
化學工程名詞
mesh 篩目;篩孔;網目
學術名詞
土木工程名詞
mesh 網目;網格
學術名詞
物理學名詞
mesh 網目;篩孔
學術名詞
造船工程名詞
mesh 網格;網眼;篩孔;齧合
學術名詞
材料科學名詞
mesh 篩目;篩孔
學術名詞
電子計算機名詞
mesh 嚙合;網;網目
學術名詞
電機工程
mesh 網目
學術名詞
機械工程
mesh 網格;網;網目
學術名詞
電子工程
mesh 網目
網格 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地質學名詞
網格 network
學術名詞
氣象學名詞
網格 grid
學術名詞
天文學名詞
網格 reseau
學術名詞
航空太空名詞
網格 mesh
學術名詞
測量學
網格 lattice
學術名詞
力學名詞
網格 mesh
學術名詞
視覺藝術名詞
網格 wireframe
學術名詞
統計學名詞
網格 grid
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
網格 mesh
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
網格 cell
學術名詞
地理學名詞-GIS名詞
網格 raster
學術名詞
地理學名詞-GIS名詞
網格 grid cell
學術名詞
地球科學名詞-大氣
網格 grid
學術名詞
地理學名詞-兩岸地理學名詞
網格 grid
學術名詞
地理學名詞
網格 grid
學術名詞
電機工程
網格 net grid
學術名詞
電子工程
網格 net grid

引用網址: