QRCode

蔡斯鹽

Zeise’s salt

中國大陸譯名: 蔡斯盐
Zeise’s salt 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
Zeise’s salt 蔡斯鹽
蔡斯鹽 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
蔡斯鹽 Zeise’s salt

引用網址: