QRCode

格雷姆鹽

Graham salt

中國大陸譯名: 格雷姆盐
Graham salt 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
Graham salt 格雷姆鹽
格雷姆鹽 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
格雷姆鹽 Graham salt

引用網址: