QRCode

火花計數器;電花計數器

spark counter

spark counter 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
spark counter 火花計數器
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
spark counter 火花計數器
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
spark counter 火花計數器;電花計數器
學術名詞
計量學名詞
spark counter 火花計數器
學術名詞
物理學名詞
spark counter 電花計數器
學術名詞
電機工程
spark counter 火花計數器
火花計數器;電花計數器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
火花計數器;電花計數器 spark counter

引用網址: