QRCode

擴孔鑽頭

broaching bit

broaching bit 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
broaching bit 擴孔鑽頭
擴孔鑽頭 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
礦冶工程名詞
擴孔鑽頭 enlarging bit
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
擴孔鑽頭 broaching bit

引用網址: