QRCode

鑽頭量規

bit gauge

bit gauge 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
礦冶工程名詞
bit gauge 鑽頭量規
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
bit gauge 鑽深[量]規;鑽頭[量]規
學術名詞
土木工程名詞
bit gauge 鑽頭量規
鑽頭量規 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
礦冶工程名詞
鑽頭量規 bit gauge
學術名詞
土木工程名詞
鑽頭量規 bit gauge

引用網址: