QRCode

天波範圍

sky-wave range

sky-wave range 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
sky-wave range 天波範圍
天波範圍 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
天波範圍 sky-wave range

引用網址: