QRCode

寬頻帶放大器

wide-band amplifier

wide-band amplifier 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
wide-band amplifier 寬頻帶放大器
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
wide-band amplifier 寬頻帶放大器
學術名詞
電子計算機名詞
wide-band amplifier 寬頻放大器
學術名詞
電機工程
wide-band amplifier 寬頻放大器
寬頻帶放大器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
寬頻帶放大器 wide-band amplifier
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
寬頻帶放大器 wide-band amplifier

引用網址: