QRCode

裝配支架及固定器總成

jig and fixture, assembly

jig and fixture, assembly 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
jig and fixture, assembly 裝配支架及固定器總成
裝配支架及固定器總成 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
裝配支架及固定器總成 jig and fixture, assembly

引用網址: