QRCode

燃料護套完整

fuel cladding integrity

fuel cladding integrity 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
fuel cladding integrity 燃料護套完整
學術名詞
電機工程
fuel cladding integrity 燃料護套完整
燃料護套完整 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
核能名詞
燃料護套完整 fuel cladding integrity
學術名詞
電機工程
燃料護套完整 fuel cladding integrity

引用網址: