QRCode

中華電信股份有限公司

Chunghwa Telecom Co., Ltd. 

Chunghwa Telecom Co., Ltd.  進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關銜稱
Chunghwa Telecom Co., Ltd.  中華電信股份有限公司
中華電信股份有限公司 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
雙語詞彙-公告詞彙
中央機關銜稱
中華電信股份有限公司 Chunghwa Telecom Co., Ltd. 

引用網址: