QRCode

長直徑

major diameter

major diameter 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
工程圖學
major diameter 1.大徑(螺紋)2.長軸(橢圓)
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
major diameter 螺釘大徑
學術名詞
電力工程
major diameter 外徑
學術名詞
計量學名詞
major diameter 大徑;外徑
學術名詞
電子工程
major diameter 長直徑
學術名詞
機械工程
major diameter 螺釘大徑
學術名詞
電機工程
major diameter 外徑
學術名詞
電子計算機名詞
major diameter 大徑;外徑
學術名詞
電子計算機名詞
major diameter 大徑;外徑
長直徑 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子工程
長直徑 major diameter

引用網址: