QRCode

脈波重複率

pulse repetition rate

資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

指單位時間內,在特定點所測得的脈衝數量。

脈波重複率

pulse repetition rate{=PRR}

pulse repetition rate{=PRR} 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
pulse repetition rate{=PRR} 脈波重複率
學術名詞
電機工程
pulse repetition rate{=PRR} 脈波迴復率
學術名詞
電子工程
pulse repetition rate{=PRR} 脈波重複率
脈波重複率 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生產自動化
脈波重複率 pulse repetition rate
學術名詞
電子計算機名詞
脈波重複率 pulse repetition rate{=PRR}
學術名詞
電子工程
脈波重複率 pulse repetition rate{=PRR}

引用網址: