QRCode

運動失調毛細管擴張症候群

ataxia-telangiectasia syndrome

ataxia-telangiectasia syndrome 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
醫學名詞
ataxia-telangiectasia syndrome 運動失調毛細管擴張症候群
學術名詞
醫學名詞
ataxia-telangiectasia syndrome 運動失調毛細管擴張症候群
運動失調毛細管擴張症候群 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
醫學名詞
運動失調毛細管擴張症候群 ataxia-telangiectasia syndrome
學術名詞
醫學名詞
運動失調毛細管擴張症候群 ataxia-telangiectasia syndrome

引用網址: