QRCode

乙醇

Ethanol;Ethyl Alcohol

環境科學大辭典

名詞解釋:  C2H5OH,分子量46.07,密度0.789克/毫升,沸點78.5℃,熔點-114.1℃,折射率1.361,閃火點13℃,無色、可燃澄清液體,悅人氣味。與水及許多有機溶劑互溶,長時間暴露可能造成噁心、嘔吐、興奮或沮喪、睏乏、損害協調感覺、痲痺、昏迷、死亡。半致死量(年輕鼠)10.6g/kg(年老鼠)7.06g/kg。   

乙醇

alcohol

alcohol 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
alcohol 醇;酒精
學術名詞
獸醫學
alcohol 酒精,乙醇
學術名詞
生物學名詞-植物
alcohol 醇;乙醇;酒精
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
alcohol 酒精;乙醇
學術名詞
動物學名詞
alcohol 乙醇;醇;酒精
學術名詞
醫學名詞
alcohol 乙醇
學術名詞
醫學名詞
alcohol 乙醇
學術名詞
醫學名詞
alcohol 乙醇
學術名詞
測量學
alcohol 酒精
學術名詞
土木工程名詞
alcohol 醇類
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
alcohol 醇;酒精
學術名詞
心理學名詞
alcohol 酒精
學術名詞
物理學名詞
alcohol 乙醇;酒精
學術名詞
兩岸對照名詞-醫學
alcohol 乙醇
學術名詞
兩岸對照名詞-化學化工
alcohol 酒精;醇
學術名詞
電力工程
alcohol 酒精
學術名詞
藥學
alcohol 乙醇;酒精
學術名詞
材料科學名詞
alcohol 酒精
學術名詞
電子計算機名詞
alcohol 酒精
學術名詞
電機工程
alcohol 酒精
學術名詞
機械工程
alcohol 酒精
學術名詞
電子工程
alcohol 酒精
乙醇 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-有機化合物
乙醇 ethanol
學術名詞
生物學名詞-植物
乙醇 ethanol ethyl alcohol
學術名詞
航空太空名詞
乙醇 ethyl alcohol
學術名詞
獸醫學
乙醇 ethanol,ethylalcohol
學術名詞
林學
乙醇 Ethyl alcohol
學術名詞
核能名詞
乙醇 ethanol
學術名詞
化學名詞-兩岸中小學教科書名詞
乙醇 ethanol
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
乙醇 ethanol
學術名詞
醫學名詞
乙醇 alcohol
學術名詞
醫學名詞
乙醇 alcohol
學術名詞
醫學名詞
乙醇 ethyl alcohol
學術名詞
醫學名詞
乙醇 alcohol
學術名詞
化學名詞-高中以下化學名詞
乙醇 ethanol
學術名詞
心理學名詞
乙醇 ethanol
學術名詞
電力工程
乙醇 ethanol
學術名詞
兩岸對照名詞-醫學
乙醇 alcohol
學術名詞
兩岸對照名詞-化學化工
乙醇 ethanol
學術名詞
醫學名詞-醫事檢驗名詞
乙醇 ethanol
學術名詞
礦物學名詞
乙醇 ethyl alcohol
學術名詞
土木工程名詞
乙醇 ethanol
學術名詞
藥學
乙醇 ethanol
學術名詞
機械工程
乙醇 ethanol
學術名詞
機械工程
乙醇 ethyl alcohol
學術名詞
電機工程
乙醇 ethanol
學術名詞
電子工程
乙醇 ethanol

引用網址: