QRCode

齊水面

awash

awash 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
awash 齊水面;波浪沖刷;適淹;高水位間歇沖淹地
學術名詞
外國地名譯名
Awash 阿瓦士
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
awash 波浪沖刷
學術名詞
力學名詞
awash 浪潮沖洗
學術名詞
造船工程名詞
awash 波浪沖蓋
學術名詞
機械工程
awash 齊水面
齊水面 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
機械工程
齊水面 awash

引用網址: