QRCode

伸展運動

Stretching

舞蹈辭典

名詞解釋:醫、訓練學名詞。是一種促進身體柔軟性的運動。預防肌肉、肌腱、韌帶以及關節傷害,和疼痛為目的的伸展肌肉運動。有下列三種方法: 靜態伸展; 動態伸展; 互動伸展。

伸展運動

stretching exercise

stretching exercise 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電機工程
stretching exercise 伸展運動
學術名詞
機械工程
stretching exercise 伸展運動
伸展運動 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
伸展運動 STRETCHING
學術名詞
電機工程
伸展運動 stretching exercise
學術名詞
機械工程
伸展運動 stretching exercise

引用網址: