QRCode

交流電弧熔接機;交流電弧銲機

ac arc welder

ac arc welder 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電機工程
ac arc welder 交流電弧熔接機;交流電弧銲機
交流電弧熔接機;交流電弧銲機 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電機工程
交流電弧熔接機;交流電弧銲機 ac arc welder

引用網址: