QRCode

肌纖維

Muscle Fiber

舞蹈辭典

名詞解釋:解剖學名詞。構成肌肉最小細胞單位。因其細胞細長故又稱肌纖維。肌纖維為多數肌原纖維集合而成。肌原纖維包括:肌動蛋白和球蛋白兩種細絲。

肌纖維

muscle fibres

muscle fibres 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
動物學名詞
muscle fibres 肌纖維
肌纖維 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
高中以下生命科學名詞
肌纖維 myofiber
學術名詞
生命科學名詞
肌纖維 muscle fiber
學術名詞
舞蹈名詞
肌纖維 MUSCLE FIBER
學術名詞
動物學名詞
肌纖維 muscle fibres
學術名詞
魚類
肌纖維 muscle fibers
學術名詞
心理學名詞
肌纖維 muscle fiber

引用網址: