QRCode

檢驗

inspection

吳政忠
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  檢查、量度以決定結構、系統、元件或材料是否合乎預定要求的過程。

檢驗

inspection

inspection 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
inspection 檢驗
學術名詞
鑄造學
inspection 檢驗
學術名詞
食品科技
inspection 檢查,檢驗
學術名詞
工業工程名詞
inspection 檢驗
學術名詞
獸醫學
inspection 望診,視診
學術名詞
紡織科技
inspection 檢查
學術名詞
航空太空名詞
inspection 檢查;檢驗;檢測
學術名詞
化學名詞-化學術語
inspection 檢查;檢驗
學術名詞
海事
inspection 檢查
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
inspection 檢查;檢驗;檢測
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
inspection 檢查;檢驗
學術名詞
管理學名詞
inspection 檢驗
學術名詞
教育學
inspection 視察
學術名詞
統計學名詞
inspection 檢驗;檢查;檢測
學術名詞
兩岸對照名詞-中醫
inspection 望診
學術名詞
兩岸對照名詞-計算機
inspection 檢驗
學術名詞
電力工程
inspection 檢查,檢驗
學術名詞
管理學名詞-會計學
inspection 檢查
學術名詞
計量學名詞
inspection 檢驗
學術名詞
土木工程名詞
inspection 檢驗;查驗;檢查
學術名詞
藥學
inspection 查核;查廠
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
inspection 檢驗
學術名詞
造船工程名詞
inspection 檢查
學術名詞
材料科學名詞
inspection 檢驗
學術名詞
電子工程
inspection 檢查
學術名詞
機械工程
inspection 檢查;檢驗;檢測
學術名詞
電機工程
inspection 檢查;檢驗
學術名詞
電子計算機名詞
inspection 檢驗
學術名詞
電子計算機名詞
inspection 檢驗
檢驗 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
檢驗 inspection
學術名詞
鑄造學
檢驗 inspection
學術名詞
工業工程名詞
檢驗 inspection
學術名詞
食品科技
檢驗 examination
學術名詞
管理學名詞
檢驗 inspection
學術名詞
兩岸對照名詞-計算機
檢驗 inspection
學術名詞
計量學名詞
檢驗 inspection
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
檢驗 inspection
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
檢驗 registration
學術名詞
造船工程名詞
檢驗 survey
學術名詞
材料科學名詞
檢驗 inspection
學術名詞
電子計算機名詞
檢驗 inspect
學術名詞
電子計算機名詞
檢驗 inspection
學術名詞
電子計算機名詞
檢驗 inspect
學術名詞
電子計算機名詞
檢驗 inspection
學術名詞
電機工程
檢驗 check out

引用網址: