QRCode

儀器

instrument

張式魯
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  可以測量、記錄和控制的裝置。

儀器

instrument

instrument 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
農業機械名詞
instrument 儀器;器具
學術名詞
食品科技
instrument 儀器
學術名詞
獸醫學
instrument 器械,器具
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
instrument 儀器
學術名詞
醫學名詞
instrument 器械
學術名詞
海洋地質學
instrument 儀器
學術名詞
教育學名詞-科教名詞
instrument 工具
學術名詞
電力工程
instrument 儀器,儀表,工具,器具
學術名詞
音樂名詞-兩岸音樂名詞
instrument 樂器
學術名詞
化學工程名詞
instrument 儀器
學術名詞
物理學名詞
instrument 儀器
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
instrument 儀表,儀器,裝置
學術名詞
造船工程名詞
instrument 儀器;儀表
學術名詞
電子計算機名詞
instrument 儀表
學術名詞
電機工程
instrument 儀器;儀表
學術名詞
機械工程
instrument 儀器
學術名詞
電子工程
instrument 儀器
儀器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
食品科技
儀器 instrument
學術名詞
氣象學名詞
儀器 apparatus
學術名詞
工程圖學
儀器 instruments
學術名詞
航空太空名詞
儀器 instrument (INSTR)
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
儀器 instrument
學術名詞
海洋地質學
儀器 instrument
學術名詞
地球科學名詞-大氣
儀器 apparatus
學術名詞
化學工程名詞
儀器 instrument
學術名詞
物理學名詞
儀器 instrument
學術名詞
電機工程
儀器 instrument, apparatus
學術名詞
機械工程
儀器 instrument
學術名詞
電機工程
儀器 apparatus(instrument)
學術名詞
電子工程
儀器 instrument
學術名詞
電子工程
儀器 instrumentation

引用網址: