QRCode

禁建區

exclusion area

葉銘泉
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  某些國家的用語,表示可建立於反應器或其他輻射源周圍的地區,於受控制情況下可以進入,但通常禁止居住。

禁建區

exclusion area

exclusion area 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
exclusion area 禁區;禁建區
學術名詞
電力工程
exclusion area 禁區
學術名詞
物理學名詞
exclusion area 擯斥區
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
exclusion area 禁止接近區域,禁區
學術名詞
電機工程
exclusion area 禁區
學術名詞
機械工程
exclusion area 禁區
禁建區 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: