QRCode

粒子吸收

particle absorption

陳振川
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  入射粒子消失而不再為自由粒子的原子或原子核互應作用,即使隨之亦發射一個或多個相同或不相同的粒子。

粒子吸收

particle absorption

particle absorption 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
particle absorption 粒子吸收
學術名詞
電機工程
particle absorption 粒子吸收
粒子吸收 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
粒子吸收 particle absorption
學術名詞
電機工程
粒子吸收 particle absorption

引用網址: