QRCode

脈衝

impulse

謝勝己
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  在非常短的時間內開始和結束,並在數學上可視為無窮大的脈波。然而由於介質產生的變量,通常具有固定的值。

脈衝

impulse

impulse 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
機構與機器原理
impulse 脈衝
學術名詞
地質學名詞
impulse 激震
學術名詞
工業工程名詞
impulse 衝力;衝動;脈動
學術名詞
通訊工程
impulse 脈衝
學術名詞
生產自動化
impulse 脈衝
學術名詞
氣象學名詞
impulse 衝量;脈衝
學術名詞
獸醫學
impulse 衝動,興奮,搏動,跳動
學術名詞
核能名詞
impulse 脈衝
學術名詞
海事
impulse 脈衝
學術名詞
水利工程
Impulse 衝力衡量
學術名詞
舞蹈名詞
IMPULSE 衝量
學術名詞
航空太空名詞
impulse 衝量;脈衝
學術名詞
化學名詞-化學術語
impulse 衝量;脈衝
學術名詞
動物學名詞
impulse 興奮;衝動
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
impulse 脈衝;衡量
學術名詞
醫學名詞
impulse 衝動;搏動
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
impulse 衝擊;脈衝
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
impulse 脈衝;衝量
學術名詞
醫學名詞
impulse 衝動;搏動
學術名詞
海洋地質學
impulse 脈衝
學術名詞
教育學
impulse 衝動
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
impulse 衝量
學術名詞
兩岸對照名詞-機械
impulse 脈衝;衡量
學術名詞
電力工程
impulse 脈衝,衝擊,衝量
學術名詞
心理學名詞
impulse 衝動;神經衝動
學術名詞
力學名詞
impulse 衝量;脈衝
學術名詞
計量學名詞
impulse 衝量;脈衝
學術名詞
心理學名詞-兩岸心理學名詞
impulse 衝動;神經衝動
學術名詞
化學工程名詞
impulse 脈衝;衝量
學術名詞
物理學名詞
impulse 衝量;脈衝
學術名詞
兩岸對照名詞-物理
impulse 衝量;脈衝
學術名詞
物理學名詞-兩岸中小學教科書名詞
impulse 衝量;脈衝;衝擊
學術名詞
物理學名詞-高中(含)以下物理學名詞
impulse 衝量;脈衝;衝擊
學術名詞
物理學名詞-聲學
impulse 脈衝
學術名詞
教育學名詞-體育名詞
impulse 衝量
學術名詞
地球科學名詞-地球物理
impulse 脈衝
學術名詞
地球科學名詞-大氣
impulse 衝量;脈衝
學術名詞
地球科學名詞-地質
impulse 脈衝;衝動
學術名詞
造船工程名詞
impulse 衝動;衝擊;脈動;脈衝;衝量
學術名詞
電機工程
impulse 衝擊;脈衝
學術名詞
電子計算機名詞
impulse 脈衝
學術名詞
電子工程
impulse 脈衝
學術名詞
機械工程
impulse 脈衝;衡量
脈衝 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
機構與機器原理
脈衝 impulse
學術名詞
食品科技
脈衝 impulsing
學術名詞
通訊工程
脈衝 impulse
學術名詞
生產自動化
脈衝 inpulse
學術名詞
生產自動化
脈衝 impulse
學術名詞
核能名詞
脈衝 impulse
學術名詞
海事
脈衝 impulse
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
脈衝 pulse
學術名詞
海洋地質學
脈衝 impulse
學術名詞
音樂名詞-流行音樂專有名詞音響類
脈衝 pluse
學術名詞
電力工程
脈衝 kipp
學術名詞
化學工程名詞
脈衝 pulse
學術名詞
物理學名詞-聲學
脈衝 impulse
學術名詞
地球科學名詞-地球物理
脈衝 impulse
學術名詞
電機工程
脈衝 kipp
學術名詞
電子計算機名詞
脈衝 impulse
學術名詞
電子計算機名詞
脈衝 impulsing
學術名詞
電子計算機名詞
脈衝 impulsion
學術名詞
電子工程
脈衝 Pulsed
學術名詞
電子工程
脈衝 impulse
學術名詞
電機工程
脈衝 inpulse

引用網址: