QRCode

高效率濾器

high efficiency filter

裴呈志
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  為一濾器,能從氣體中移除微粒物質,就粒子的大小在0.3~1.0微米的範圍內,其收集效率至少為99.95%(重量)。

高效率濾器

high efficiency filter

high efficiency filter 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
食品科技
high efficiency filter 高效濾器
學術名詞
核能名詞
high efficiency filter 高效率濾器
學術名詞
電機工程
high efficiency filter 高效率濾器
高效率濾器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
核能名詞
高效率濾器 high efficiency filter
學術名詞
電機工程
高效率濾器 high efficiency filter

引用網址: