QRCode

脈波計數器

pulse counter

林祐輔
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  在已知時距內,指示或記錄所接受脈波總數的裝置。

脈波計數器

pulse counter

pulse counter 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
天文學名詞
pulse counter 脈衝計數器
學術名詞
測量學
pulse counter 脈動計數器
學術名詞
化學名詞-化學術語
pulse counter 脈衝計數器;脈波計數器
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
pulse counter 脈波計數器;脈衝計數器
學術名詞
計量學名詞
pulse counter 脈衝計數器
學術名詞
電子工程
pulse counter 脈衝計數器;脈波計數器
學術名詞
電機工程
pulse counter 脈衝計數器
脈波計數器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: