QRCode

脈波拉伸器

pulse stretcher

林祐輔
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  將短波幅輸入的信號,一方面保持波高的比例性,一方面適應於後繼裝置長波幅輸出信號的電路。亦稱為脈波伸張電路。

脈波拉伸器

pulse stretcher

pulse stretcher 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
pulse stretcher 脈波展寬器
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
pulse stretcher 脈波延伸器
學術名詞
電機工程
pulse stretcher 脈衝拉伸器
脈波拉伸器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: