QRCode

活化劑

activator

許銘熙
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  為增加發光效率而加於主要物質的物質。

活化劑

activator

activator 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
藥學
activator 活化劑
學術名詞
材料科學名詞-兩岸材料科學名詞
activator 活性劑
學術名詞
材料科學名詞
activator 活化劑
學術名詞
視覺藝術名詞
activator 活化劑
學術名詞
核能名詞
activator (一)活化劑(二)活化器
學術名詞
畜牧學
activator 活化劑;活化器
學術名詞
獸醫學
activator 活化劑
學術名詞
動物學名詞
activator 激發劑;活化劑
學術名詞
紡織科技
activator 活化劑
學術名詞
礦冶工程名詞
activator 促活劑
學術名詞
鑄造學
activator 活化劑
學術名詞
化學名詞-化學術語
activator 活化劑
學術名詞
航空太空名詞
activator 催化劑;觸媒
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
activator 活化劑
學術名詞
醫學名詞
activator 活化劑
學術名詞
醫學名詞
activator 活化劑
學術名詞
測量學
activator 催化劑
學術名詞
化學工程名詞
activator 活化劑
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
activator 活化劑
學術名詞
物理學名詞
activator 活化劑
學術名詞
電力工程
activator 活化體
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
activator 活化器
學術名詞
土木工程名詞
activator 活化劑;激發劑
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
activator 活化劑;活化體;活化器
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
activator 觸媒;催化劑
學術名詞
生命科學名詞
activator 活化蛋白;活化物
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
activator 副引信(地雷),起爆具(爆破)
學術名詞
電子計算機名詞
activator 活化劑
學術名詞
機械工程名詞
activator 觸媒;催化劑
學術名詞
醫學名詞
activator 活化劑
學術名詞
電子工程名詞
activator 活化子;活化體
活化劑 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
藥學
活化劑 activator
學術名詞
材料科學名詞
活化劑 activator
學術名詞
視覺藝術名詞
活化劑 activator
學術名詞
核能名詞
活化劑 agent, activation
學術名詞
核能名詞
活化劑 activating agent
學術名詞
獸醫學
活化劑 activator
學術名詞
紡織科技
活化劑 activator
學術名詞
鑄造學
活化劑 activator
學術名詞
鑄造學
活化劑 activating agent
學術名詞
化學名詞-化學術語
活化劑 activator
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
活化劑 activator
學術名詞
醫學名詞
活化劑 activator
學術名詞
醫學名詞
活化劑 activator
學術名詞
化學工程名詞
活化劑 activator
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
活化劑 activator
學術名詞
物理學名詞
活化劑 activating agent
學術名詞
物理學名詞
活化劑 activator
學術名詞
電子計算機名詞
活化劑 activator
學術名詞
機械工程名詞
活化劑 activating agent
學術名詞
醫學名詞
活化劑 activator

引用網址: