QRCode

共振中子

resonance neutrons

邱文英
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  動能在共振能量範圍內的中子。

共振中子

resonance neutrons

resonance neutrons 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
共振中子 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
共振中子 resonance neutron
學術名詞
核能名詞
共振中子 resonance neutron
學術名詞
物理學名詞
共振中子 resonance neutron

引用網址: