QRCode

分裂中子

fission neutrons

謝勝己
1984年
保健物理辭典

名詞解釋:  中子始自分裂過程且保持某最初能量。

分裂中子

fission neutrons

fission neutrons 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
fission neutrons 分裂中子
分裂中子 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
核能名詞
分裂中子 fission neutrons
學術名詞
物理學名詞
分裂中子 fission neutron
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
分裂中子 fission neutron

引用網址: